Ferenc Futurista je soukromý klub pro přátele a jejich přátele.
 Je podporován členskými příspěvky a dary. Nepravidelně pořádá tematické večery všeho druhu, přednášky, debaty, malé koncerty, tematické večírky, oslavy, události atd. Klub je otevřen podle programu.
 Člen klubu je informován o všech klubových událostech. Může mít ohledně podoby a náplně klubu různá přání. Je zván na uzavřené slavnosti a kulturní večery. Může si zvát hosty. Může prostory klubu využívat pro vlastní aktivity a akce ve dnech a večerech, kdy není program.

Roční členský příspěvek je 1500 Kč.
Mecenášské příspěvky (tj. 2000 Kč a výš) a dary jsou pochopitelně velice ceněny.

Číslo účtu, na který lze příspěvek zaslat: 1865086143/0800 banka: česká spořitelna

Hostitelé ctí v pravidlech klubu obecně sdílené zásady slušného chování a k tomu jmenují některá další pravidla (1–12)
1. Člen klubu uhradí roční členský příspěvek a přijímá pravidla klubu převzetím členské karty s evidenčním číslem.
2. Členství se vztahuje i na partnerku/partnera a děti (do 18 let). Kromě toho si každý člen může do klubu přivést 2 hosty. Člen zodpovídá za to, že jeho hosté respektují pravidla klubu.
3. Člen i jeho hosté přispívají na občerstvení a nápoje dobrovolným příspěvkem s 15% úlevou.
4. Členové, kteří přispěli částkou vyšší než 2.000 korun, mohou po celý rok členství využívat kánoe ze Sousedské lodní samoobsluhy zdarma.
5. Členové, kteří přispěli částkou vyšší než 5.000 Kč, dostanou na celý rok klíče od Sousedské lodní samoobsluhy.
6. Člen klubu se může zúčastnit klubových akcí s přednostním právem rezervace. Člen klubu má na kulturní akce volný vstup, měl by však přispět na účinkující dobrovolným příspěvkem na podporu umění a umělců.
7. Kdo není členem klubu ani hostem člena klubu, zaplatí za pobyt v klubu jednodenní členský příspěvek ve výši 30 korun.
8. Prostory klubu mohou členové za předem dohodnutých podmínek využívat ve dnech a večerech, kdy není program. 
9. Klub je do půlnoci nekuřácký.
10. Člen nebo host, který se v klubu chová nepřijatelně, bude muset prostory klubu opustit. Přijatelnost chování si vyhrazují posoudit hostitelé.
11. Každý člen by měl mít u sebe při návštěvě klubu svoji členskou kartu a na požádání ji předložit obsluze nebo se ohlásit jménem.
12. Nezaplacením klubového příspěvku nebo porušováním pravidel klubu končí klubové členství.

 

Informace, pronájmy, rezervace:
maria cavina /////// tel. 607 700 002
petr borkovec ////// tel. 724 827 499