• za_hlavi_ web5

  • ff_barshora_foto_petr_kralik

  • za_hlavi_ web4

  • za_hlavi_ web6

  • za_hlavi_ webC

 

Ferenc Futurista je soukromý klub pro přátele a jejich přátele.
 Je podporován členskými příspěvky a dary. Nepravidelně pořádá tematické večery všeho druhu, přednášky, debaty, malé koncerty, tematické večírky, oslavy, události atd. Klub je otevřen podle programu.
 Člen klubu je informován o všech klubových událostech. Může mít ohledně podoby a náplně klubu různá přání. Je zván na uzavřené slavnosti a kulturní večery. Může si zvát hosty. Může prostory klubu využívat pro vlastní aktivity a akce ve dnech a večerech, kdy není program.

Roční členský příspěvek je 1500 Kč.
Mecenášské příspěvky (tj. 2000 Kč a výš) a dary jsou pochopitelně velice ceněny.

Číslo účtu, na který lze příspěvek zaslat: 1865086143/0800 banka: česká spořitelna

Hostitelé ctí v pravidlech klubu obecně sdílené zásady slušného chování a k tomu jmenují některá další pravidla (1–10)
1. Člen klubu uhradí členský příspěvek a přijímá pravidla klubu převzetím členské karty s evidenčním číslem.
2. Členství se vztahuje i na partnerku/partnera a děti (do 18 let). Kromě toho si každý člen může do klubu přivést 2 hosty. Člen zodpovídá za to, že jeho hosté respektují pravidla klubu.
3. Člen i jeho hosté přispívají na občerstvení a nápoje dobrovolným příspěvkem s 15% úlevou.
4. Člen klubu se může zúčastnit klubových akcí s přednostním právem rezervace. Člen klubu má na kulturní akce volný vstup, měl by však přispět na účinkující dobrovolným příspěvkem na podporu umění a umělců.
5. Kdo není členem klubu ani hostem člena klubu, zaplatí za pobyt v klubu jednodenní členský příspěvek ve výši 30 Kč.
6. Prostory klubu si může člen za předem dohodnutých podmínek pronajmout. 
7. Klub je nekuřácký.
8. Člen nebo host, který se v klubu chová nepřijatelně, bude muset prostory klubu opustit. Přijatelnost chování si vyhrazují posoudit hostitelé.
9. Každý člen by měl mít u sebe při návštěvě klubu svoji členskou kartu a na požádání ji předložit obsluze nebo se ohlásit jménem.
10. Nezaplacením klubového příspěvku nebo porušováním pravidel klubu končí klubové členství.

 

Informace, rezervace, akce:
maria cavina /////// tel. 607 700 002
petr borkovec ////// tel. 724 827 499