X

Program na květen

čtvrtek 14. 5. v 19 h
Od Leviathanu k Informačnímu listu
Nad černošickými časopisy


V Černošicích vycházela od roku 1990 celá řada obecních časopisů: Leviathan; Kazín; Černošický zpravodaj; 252 28; Zpravodaj Věci černošické a od roku 1998 nynější Informační list. Začtete-li se do starých článků, zpráv, oznámení a inzerátů, ožije před vámi tehdejší život, jeho detaily, pěna dní. Přijďte si číst, listovat, prohlížet grafickou úpravu a fotografie do klubu Ferenc Futurista (ročníky a čísla všech časopisů budou k dispozici) a poslechnout si vzpomínky šéfredaktorů a redaktorů. Jak se utvářela publikační činnost v našem městě? S jakými záměry je redaktoři zakládali a s jakými úskalími se potýkali? Kdo všechno ze zdejších osobností se na nich podílel? Přijďte porovnat poměry svobodných devadesátých let, změnu přístupu polické reprezentace města na přelomu tisíciletí a podobu dnešní komunitní tiskoviny. Změnil se přístup k informacím místních obyvatel s rozvojem internetu? Jak je důležitý místní tisk pro zdejší komunitu? A tak dále, a tak dále: tolik otázek…

 

 

čtvrtek 21. 5. v 19.30 h
Trať Praha–Beroun pohledem projektanta

Chystaná intenzifikace trati Praha–Beroun v její stávající stopě přináší mnoho nového a boří mnoho starého. Už třetí pokračování
cyklu přednášek a debat o trati Praha–Beroun a její rekonstrukci otevře téma „Rekonstrukce trati Praha–Beroun pohledem projektanta“. Přednáší a diskutuje projektant dopravních staveb Ing. Jiří Kalčík.
Ing. Jiří Kalčík absolvoval Fakultu stavební ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby. V roce 1993 řešil úpravy trati Plzeň–Regensburg na rychlost 200km/h. Od té doby se věnuje – kromě projektování menších dopravních staveb – především studiím vysokorychlostních tratí. Žhavým tématem je v poslední době snižování kapacity železniční sítě v České republice; možné řešení je zevrubně popsáno v knize
Rychlá železnice i v České republice, v níž Ing. Kalčík zpracoval stavební část včetně přehledných mapek.

 

pátek 29. 5. v 19. 30 h

Přívozem na plovárnu
O setkáních Černošic a Mokropes s Berounkou vypráví Vladimír Dousek

Vyprávění o tom, jak se zde a vůbec kolem dolního toku Berounky na začátku minulého stolení začalo s výstavbou letních vil a jak se do nově vznikajících letovisek začali stěhovat zajímaví (mnohdy i velmi významní) lidé. Už v té době se v našem městě usidluje mnoho významných rodin, které tady po několik generací bydlí dodnes. Vzpomínání fotografa a publicisty Vladimíra Douska se bude týkat také dřívějšího obrazu obce, jejich obyvatel a způsobu života – života s plovárnami, přívozem a převozníky, moly a lávkami, říčními vstupy, říčními plážemi a ostrovy, zkrátka s řekou.
Přednáška a debata budou doplněny mnoha dobovými fotografiemi ze soukromých rodinných archivů i současnými ilustračními fotografiemi řeky Berounky i jejího okolí. Dobová hudba, taliány, přehled plováren a starých sazeb za přívoz.

Tags: