X

klub ferenc futurista
konec ledna 15 

pátek 23/1/2015, za barem eva a georgi, otevřeno od 19 h, 

Sevdalinka: koncert bosenské zpěvačky Aidy Mujačič.

O milostných touhách či nenaplněné lásce v podmanivě teskných melodiích a pomalém rytmu sevdalinek, které se staly neodmyslitelnou součástí bosňácké identity. Oblíbené jsou však na celém Balkáně.

úterý 27/1/2015 otevřeno od 9.30,  

z FF v 10.30 pěšky do Třebotova
Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Připomenutí zapomenutých jmen na židovském hřbitově v Třebotově, společné čtení z opuštěných náhrobků a modlitba za mrtvé El male rachamim  s rabínem Menashe Klimentem.

El male rachamim, doslova „Bože plný slitování“, je židovská modlitba pronášena při pohřebních obřadech, při návštěvě hrobů blízkých osob či při vzpomínkových dnech. Rabín Menashe Kliment studoval v Praze, Stockholmu a Jeruzalémě, v současné době je rabínem židovské obce v Brně.

Český parlament uznal 27. leden jako významný den kalendáře České republiky v roce 2003. Od roku 2007 je uzákoněn jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

středa 28/1/2015, za barem david a eva, otevřeno od 18.30 h, program od 19 h

Soutok
Přednáška a debata o budoucí podobě nivy Berounky a soutoku s Vltavou.

V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vznikl dokument „Koncepce pražských břehů“, který byl schválen Radou hl. m. Prahy (2014) a stal závazným strategickým dokumentem. Území mezi Černošicemi, Lahovicemi, Lahovičkami, Lipenci, Velkou a Malou Chuchlí, Radotínem a Zbraslaví je zde pojato jako specifický útvar: příměstská krajina, která bude mít samosprávu a bude fungovat jako synergický celek. Chcete se dozvědět víc, zeptat se na detaily? Máte chuť zúčastnit zúčastnit se dobrodružné přípravy? Chcete vznést námitky?

PŘIPRAVUJEME

vernisáž ve výloze
bulharský svátek vína

tancovačka

 

Tags: